Ősszel fejeződik be a Dozmati-tározó építése, amellyel megvalósul a térség árvízvédelmi biztonsága

Szerda délután a Dozmati tározó építési területén jártak az érdeklődők. Lakossági bejárásra invitálta a szombathelyi székhelyű Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a környékbeli lakosokat és mindazokat, akiket érdekel, hogyan oldódik majd meg Bucsu, Torony, Dozmat, Sé, Szombathely és az alatta levő települések teljes körű árvízvédelme.

Szombathely és Kőszeg között, Lukácsháza térségében már megépült és sikeresen üzemel az érkező árvizek visszatartásával a Lukácsházi tározó, de ez a tározó a Gyöngyös-patakon érkező árhullámokat csillapítja és tározza be időszakosan, majd engedi tovább a gencsapáti árapasztó irányába a csökkentett vízhozamot.  Az Arany patakon érkező árhullámok csillapítására már évekkel ezelőtt elkészült az árvízcsúcs csökkentő tározó terve, mely szerint a tározó optimális helye Dozmat térségében lenne és a két tározó egy idejű árvízi üzemelése biztosítaná Szombathely és az alatta levő települések teljes körű védelmét. 2016-ig kellett várni arra, hogy végül a pénzügyi források megnyíljanak. Az Európai Unió támogatásával, 2 milliárd 36 millió forint ráfordítással, KEHOP program keretében valósulhat meg a fejlesztés.

A tervezett Dozmati tározó völgyzárógátja Dozmat község nyugati belterületi határa felett, az Arany patakon létesül. A völgyzárógát hossza 421m lesz, legnagyobb magassága megközelíti a 8 métert. A tározótér 44,1 hektáron, mintegy 1,13 millió m3 víz befogadására alkalmas.

A létrejövő 7,2 hektár vízfelületű állandó vizű tározórész kedvező teret nyújt a vízinövények, a vízhez kötődő állatvilág megtelepedésének, gyarapítva ezzel a térség élőhelyeit. Az így kialakuló új vizes-nedves élőhely kiemelt szerepet kap a természeti értékek megismerésében, bemutatásában, s általa lehetővé válik a szombathelyi Csónakázó tó vízpótlásának javítása.

A projekt részeként a lefolyási viszonyok javítása érdekében az Arany patakon mederrendezésére kerül sor, így a meder alkalmassá válik a szabályozott vízhozamok levezetésére.

A kivitelezési munkák 2017. év decemberében kezdődtek el.

A Szombathelyi, Dozmati és a Bucsui szakaszokat érintő Arany patak mederrendezése 5,8 km hosszú szakaszon elkészült. A fenéklépcsők ökológiai átjárhatóságának kialakítása és a hídbiztosítások kiépítése folyamatban van. Az Arany patak vízállásának mérésére szolgáló vízrajzi létesítményeket a kivitelezés befejezéséig beépítésre kerülnek.

A völgyzárógát töltésépítési munkáit kivitelező végzi. Az érkező nagyvizek völgyben történő visszatartása és a megfelelő mennyiségű víz továbbvezetése érdekében a völgyzáró gátban megépítésre került egy vasbeton szerkezetű leeresztő műtárgy. Az aknában elhelyezett zsiliptáblák mozgatásával az átengedett vízhozam-mennyisége szabályozható. A műtárgy megközelíthetősége érdekében a bejáró híd építését kivitelező hamarosan készíti. Az Arany patak leeresztő műtárgy felvízi oldalán a mederkorrekció kialakítás alatt van.

Az állandó vizű tó oldaltöltésének építése folyamatban van. A tó üzemvízszintjének szabályozására, leürítésére szolgáló műtárgyak elkészültek.  A tervezett állandó vizű tározórész fenékszintjének mélyítése folyamatban van. A vízutánpótlás biztosítása érdekében az Arany-patakon duzzasztó bukó épül, a Molnárréti árok keresztezésében a gépjárművek átjárhatóságát biztosító híd megépült.  A vízrajzi létesítmények kiépítése, és távjelző rendszerbe történő beintegrálását a projekt befejezéséig el kell végezni.

Az árvízcsúcs-csökkentő tározók üzemeltetésével a létesítmények alatti lakott területeket és termőföldeket sújtó vízkárok megelőzhetőek, csökkenthetőek, nő a lakosság árvízi biztonsága, s olyan komplex fejlesztések valósíthatók meg, melyek elősegítik a gazdaság, az idegenforgalom fellendülését, az érintett települések további fejlődését.

A Dozmati tározó építésének várható befejezése: 2019. harmadik negyedéve.

A projektről további információk a http://dozmatitarozo.ovf.hu és a www.nyuduvizig.hu oldalakon találhatók.

About Engi Zsuzsa

A korlátlan információ használat korát éljük. Özönlenek ránk minden irányból, kéretlenül a hírek. Az olvasó felelőssége, hogy mit fogad be, a mienk, szerkesztőké pedig, hogy tárgyilagosan tényeket mutassunk be. A véleményezés jogát pedig átengedjük olvasóinknak.

View all posts by Engi Zsuzsa →