A kutya motivációs bombaként hat a kutyás terápiában. – Interjú a Zalai Kutyabarátok Egyesületének Terápiás Csoportjával

Fotó: Dr. Nagy Erzsébet – Andi, Tolnai Tímea – Zserbó, Szécsi Lászlóné – Pedro

Ha azt a kifejezést halljuk, hogy segítő kutya, először a vakvezető kutyákra asszociál a legtöbb ember, pedig ez a kifejezés ma már sokkal többet takar: olyan állatok ők, akik segítenek a betegeknek gyógyulni, az időseknek ismét mosolyt csalni az arcukra, a kicsiknek pedig egy kezdő útmutatót adnak ahhoz, hogyan is néz ki az élet, ha melletted van egy barát, aki négylábú és szőrös, de a szíve aranyból van.

Kérdéseimre Tolnai Tímea, a KutyaJó Kalandok Játszóház szakmai vezetője, pedagógus, terápiáskutya-felvezető, állatasszisztált foglalkozásvezető  válaszolt.

Milyen célból alakul a Zalai Kutyabarátok Egyesületének Terápiás Csoportja és kikből áll? Csak szakemberek, orvosok a tagok?

 A Zalai Kutyabarátok Egyesülete 2012-ben alakult azzal a céllal, hogy a felelős állattartást elősegítse, illetve segítse a kutyatartókat a kutya helyének megtalálásában a 21. századi ember életében és a társadalomban. Ennek érdekében széles spektrumú oktatást, tanfolyamokat szervez a családi kutyatartók számára, kezdve a kutyaválasztási tanácsadástól, a kutyaovin, kölyökkutya-tanfolyamon keresztül a haladó foglalkozásokig.

2016 óta terápiás kutyás tevékenységgel is bővült az egyesület tevékenységköre. A Terápiás csoportban négy tanúsítvánnyal rendelkező terápiás kutya tevékenykedik felvezetőikkel: Dr. Nagy Erzsébet – Andival, Szécsi Lászlóné – Pedroval, Tolnai Tímea – Zserbóval és Schné Tamásné Tóth Mária – Zsuzskával. Ezen kívül három terápiás tanuló páros készül terápiás záróvizsgára: Agg Viktória – Szofi, Gróf Krisztián – Blanka, Nagy Kata – Zara. Több Zala megyei bentlakásos, köznevelési- és közoktatási intézménnyel, egyesülettel és civil szervezettel állunk együttműködésben.

Fotó: Dr. Nagy Erzsébet és Andi

 A terápiás felvezetők nem feltétlenül segítő szakmában végzik főállásukat, hiszen terápiás kutyáikkal terápiás team-ben végeznek kooperációt szakemberekkel: pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, terapeutákkal. A vizsgázott párosok között főállásukat tekintve széles a repertoár a könyvelőtől, pedagóguson át, a jogászig.

Miért van szükség az állatasszisztált terápiás foglalkozásokra? Mondhatjuk, hogy a terápia a gyógyulás egy állomása a kutyák segítségével?

 Az állatasszisztált aktivitás és terápia során a kutya úgynevezett rehabilitációs, motivációs eszközként van jelen. A kutyák az evolúció során alkalmazkodtak az emberhez, olyan egyedi viselkedési formákat alakítottak ki, melyek nagyon hasonlóak az emberi kötődéshez, mely kötődés a terápiás tevékenység egyik fő eleme. Érzelmi és szociális támaszként a kutya közreműködhet nem csak a gyermekek, de a felnőttek pszichés és fizikai állapotának karbantartásában, rehabilitációjában. A kutya motivációs bombaként hat a kutyás terápiában résztvevőkre, hiszen mindenki szívesen gondozza, játszik, vagy foglalkozik vele, ezt a katalizáló tevékenységet használja ki a gyógypedagógus és a terapeuta a közös munka során. A résztvevők lelkesebben, boldogabban vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, így a pozitív légkör, a kutyával való közös tevékenység során termelődő hormonok mind-mind pozitívan hatnak, mindamellett, hogy az adott pedagógiai- gyógypedagógiai célok is megvalósulnak. Ez a folyamat nem pusztán egy állomása a gyógyulásnak, hanem maga a gyógyulás elősegítése.

Fotó: Zserbó kutya

A foglalkozásokat terápiás vizsgát tett gyakorlott terápiás párosok végzik. Milyen szakterületeken tudnak párban tevékenykedni?

 A terápiás munka mindig egy csoport, az ún. terápiás team közös szakmai együttműködése. Hiába vagyunk terápiás felvezetők és van terápiás kutyánk, a foglalkozások tervezéséhez, kivitelezéséhez, a pedagógiai célok meghatározásához szakember szükséges. A terápiás team-ben a pedagógus, gyógypedagógus határozza meg a foglalkozás célját, ütemét, menetét, és ő lesz az, aki irányítja a foglalkozást és foglalkozik a résztvevőkkel. A terápiás felvezető a foglalkozások tervezésekor kiegészítéseket és javaslatokat tesz az egyes tevékenységek állatasszisztálttá tételéhez, felkészíti a kutyáját, és a foglalkozás alatt a terápiás kutyával és a terapeutával kommunikál. A kompetenciaterületek ismerete és betartása a sikeres terápia egyik alapeleme.

A gyógypedagógus nem veszi át az irányítást a terápiás kutya felett, a terápiás felvezető pedig nem veszi át a foglalkozás vezetését.

Fotó: Szécsi Lászlóné és Pedro

Jelenleg csecsemőkortól időskorig, ép- és fogyatékos-, idős-, pszicho szociális fogyatékossággal élő személyek között tevékenykedünk. A terápiás kutyák alkalmazása széles skálán mozog, kortól, nemtől, egészségi és mentális állapottól függetlenül.

Minden kutyafajta alkalmas lehet terápiás kutyának vagy vannak speciális elvárások? Milyen vizsgákon kell megfelelniük a párosoknak?

 A kutya kiválasztásakor a fajtájánál sokkal fontosabb szempont a kutya temperamentuma. A terápiás kutyák kiválasztásának és vizsgáztatásának három szintje közül az első, az úgy nevezett temperamentum vizsga, hiszen nem minden kutya alkalmas erre a feladatra.  Cél, hogy a jó kutyák közül a legalkalmasabbat találjuk meg.

Kiegyensúlyozott, stabil idegrendszerű kutyának kell lennie, aki nem mutat sem túlzott félelmi, sem agresszív viselkedést, és szívesen dolgozik a kliensekkel is, nyugodtan tűri, élvezi a simogatást, az ölelést, az ún. testközeli helyzeteket. Egy nyugodt, megadó típusú kutya a legalkalmasabb a feladatra, hiszen a munka során fokozott mentális és fizikai igénybe vételnek vannak kitéve.

Fotó: Tolnai Tímea és Zserbó

A vizsgájuk a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló, 9/2016. (V.12.) EMMI rendelettel módosított 27/2009. (XII.3.) SZMM rendeletben foglaltak szerint történik.

A terápiás kutyák és felvezetőik egy háromszintű vizsgát teljesítve szerezhetnek tanúsítványt. Az első szint a temperamentum vizsga, ahol a kutya alapvető természetét, terhelhetőségét, engedelmességét vizsgálják. Ennek sikeres teljesítése után egy komplex állategészségügyi vizsgálaton esnek át, hiszen terápiás munkában csak rendszeresen ellenőrzött, egészséges, kórokozóktól és élősködőktől mentes kutya vehet részt. Az első két szint sikeres teljesítése után veszi kezdetét a gyakorlati felkészülés, ahol egy vizsgázott terápiás páros mellett készül fel a terápiás tanuló páros a záróvizsgára valós terápiás helyzetben.

A vizsgán a kutya és felvezetője együtt vizsgázik, csak az lehet egy terápiás kutya felvezetője, aki az adott kutyával sikeres vizsgát tett. Sikeres záróvizsga után a terápiás páros 2 évre szóló tanúsítványt kap. A tanúsítvány akkor kerül meghosszabbításra, ha a kiképző szervezet, esetünkben a Zalai Kutyabarátok Egyesülete, és azon intézmények ahol a terápiás páros rendszeresen dolgozik, igazolják azt, hogy a páros munkája során probléma nem merült fel. Igazolás hiányában újból kell vizsgázni.

Fotó: Schné Tamásné és Zsuzska

A terápiás kutyák, mint a segítő kutyák alkalmazásának, nagyon szigorú feltételei vannak. Egy barátságos kutya nem egyenlő egy terápiás kutyával.

A tanúsítvánnyal rendelkező párosok bárki által megtekinthetők az alábbi oldalon: http://www.matesze.hu/tanusitvany.html

A terápiás párosokat alkalmazni kívánó intézményeknek még a szerződések megkötése előtt van lehetőségük informálódni a tanúsítvány meglétéről.

Mit kell megtanulniuk a kutyáknak ahhoz, hogy részt vehessenek a munkában?

 Egy terápiás kutyának minden helyzetben kontrollálhatónak és kézben tarthatónak kell lennie, így az alapvető engedelmességi munka elengedhetetlen. Mivel egy tanórának vannak aktív és passzív részei a kutyát tekintve, meg kell tanulnia biztonsággal helyben maradni, és várakozni, míg adott időben rá kerül a sor a foglalkozáson. A terápiás munka során – ahogy azt már említettük – a kutya elsősorban motivációs eszköz, így számos trükköt kell ismernie ahhoz, hogy azokat jutalmul „kioszthassa” a résztvevők számára. Nagyon fontos, hogy úgy pórázon, mint póráz nélkül könnyen vezethető legyen a kliensek által is. Meg kell tanulnia többek között a különböző feladatok végzésekor kliensekre való figyelést.

Fotó: Pedro kutya

Amennyiben mindezt elsajátította, záróvizsgát tehet valós terápiás helyzetben a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület vizsgabizottsága előtt. Sikeres vizsga esetén a terápiás páros két évre szóló tanúsítványt szerez.

Magyarországon mennyire gyakori az állatasszisztált terápiás foglalkozás? El vagyunk maradva a fejlettebb országokhoz képest? Van olyan módszer, amit nálunk alkalmaznak, de másutt még nem?

 Magyarországon az elmúlt tíz évben került be a köztudatba a terápiás kutyákkal végzett tevékenység, s azóta szerencsére egyre nagyobb teret hódít. Magyarországon jelenleg 428 tanúsítvánnyal rendelkező terápiás páros van. A nyugati országokhoz képest még van hová fejlődni, hiszen ott már a kórházak, bentlakásos intézmények és terápiák alapvető módszerként tekintenek az állatasszisztált terápiára.

Fotó: Zserbó kutya

Azon kívül, hogy minőségibb foglalkoztatást kapnak az otthonok lakói, milyen pozitív változásokat válthat ki egy terápiás foglalkozás, ahol állatok is segítenek? Miben tud segíteni egy terápiás kutya a kórházakban illetve az otthonokban?

 A kutya önmagában önzetlen szeretetével, puszta jelenlétével is lelki támaszt nyújt. A hatás a szociális, érzelmi, értelmi, akarati képességek fejlődésén kívül biológiai szinten is megjelenik. A kutyával való együttlét, annak simogatása csökkenti a vérnyomást, endorfint (boldogsághormont) termel, és fájdalomcsökkentő hatással jár.

Motivációs eszközként pedig aktívvá válnak azok a személyek is, akik egyébként vonakodhatnak a foglalkozásokban való részvételtől.

Fotó:  Dr. Nagy Erzsébet – Andi

A fogyatékkal élők számára is biztosítanak lehetőséget állatasszisztált terápiás foglalkozásra. Ehhez külön kiképzést kapnak a terápiás kutyák?

 A terápiás kutyák képzésük során minden célcsoporttal való együttműködésre alkalmassá válnak, legyen az ép- vagy fogyatékos személy. Jelenleg is aktívan vesznek részt terápiás párosaink fogyatékos személyek intézményeiben, ahol a fejlesztő pedagógusok által kijelölt egyéni fejlesztési tervekhez igazodva zajlanak a foglalkozások.

A kutyák nagyon érzékenyek. Kihez vonzódnak inkább, a gyerekekhez vagy az otthonokban élő idősebbekhez?

 Ez nagyban függ az adott kutya temperamentumától, jellemétől és az adott csoporttól. Egy higgadt, megfontoltabb, idősebb kutya szívesen fogadja az idősek simogatását, egy fiatalabb mozgékonyabb társa pedig imád a gyerekekkel akadálypályákat teljesíteni. Ám mindkét esetben megjelenik ennek ellenkezője is, a lomha kutya fürgévé válik a gyerekekkel való labdázás során, a mozgékony pedig elalszik a kerekes székes kliens ölében… Ez a csodálatos bennük, hogy munkájuk során megtanulnak minden emberre a lehető legjobban ráhangolódni.

Fotó: Andi kutya

A gyerekeknek is szerveznek játszóházat KutyaJó Kalandok néven. A gyerekek közül a lakásban élőket érdeklik inkább ezek a foglalkozások? Mit tanulnak meg a gyerekek a közös órák alatt?

 A KutyaJó Kalandok célja, hogy a családok számára minőségi időtöltési lehetőséget kínáljon, tehát egy olyan családi programot, ahol gyermek és szülő a kutya segítségével játszhat, élményeket szerezhet, legyen ez egy közös fejtörő, trükk vagy akadálypálya teljesítése. A feladatok közben hasznos ismereteket szerezhetnek a felelős állattartásról és igazodva az életkori sajátságokhoz ingergazdag, játékos légkörben bontakoztathatják ki a képességeiket. Így mindhárom korcsoport számára (bölcsi, ovi, iskola) az adott életkorhoz igazodva tervezzük meg a foglalkozásokat.

Fotó: KutyaJó Kalandok első születésnapi parti – középen Tolnai Tímea – Zserbó, Dr. Nagy Erzsébet – Andi

A foglalkozásokra épp úgy érkeznek kutyát nem tartó, mint kutyatartó családok, hiszen akinek nincs kutyája, képzett kutyák révén, biztonságos körülmények között találkozhat ezzel az élménnyel, és elfogadóbb, toleránsabb, tudatosabb felnőtt válhat belőle. A kutyát tartó családok szintén érdeklődnek, hiszen az otthoni kutyus, nem biztos, hogy trükköket hajt végre a család két éves gyermekének kérésére, vagy sétál vele pórázon teljes biztonságban.

A következő játszóházi foglalkozásunk május 18-án 9:00 kezdettel a Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárában lesz.

Ha valaki csatlakozni szeretne, akár önkéntesként nyáron, van rá lehetőség?

 Nagyobb rendezvényeinkre, programjainkra rendszeresen fogadunk önkénteseket – így legutóbb Születésnapi Partinkra is – minden megkeresést örömmel veszünk.

Az érdeklődők megtalálnak minket és terápiás kutyáinkat a legnépszerűbb közösségi oldalakon (Facebook, Instagram) és honlapunkon www.terapiaskutya.webnode.hu oldalon is.

About Engi Zsuzsa

A korlátlan információ használat korát éljük. Özönlenek ránk minden irányból, kéretlenül a hírek. Az olvasó felelőssége, hogy mit fogad be, a mienk, szerkesztőké pedig, hogy tárgyilagosan tényeket mutassunk be. A véleményezés jogát pedig átengedjük olvasóinknak.

View all posts by Engi Zsuzsa →